Drošības noteikumi

Uguņošanas bateriju lietošanas noteikumi:
1.Neglabājiet uguņošans bateriju atklātas uguns, apkures ierīču tuvumā, telpās, kuras paredzētas smēķēšanai.
2.Sargājiet uguņošanas bateriju no mitruma. Ja baterija samirkusi to nedrīkst izmantot uguņošanas rīkošanai.
3.Uguņošans bateriju NEDRĪKST LIETOT TELPĀS. To drīkst lietot tikai atklātā vietā ne tuvāk kā 20 metrus no ēkām, automašīnām un cilvēkiem.
4.Novietojiet bateriju uz līdzenas, ugunsdrošas virsmas. Baterijai jāstāv vertikāli. Pārbaudiet vai baterija nevar apgāzties. Nekad nelieciet bateriju viegli uzliesmojošu priekšmetu vai ēku tuvumā. Pārbaudiet vai virs baterijas nav nekādu traucējošu priekšmetu, vadu vai koku zaru.
5.Drošs attālums līdz cilvēkiem ir ne mazāk kā 20 metri.
6.Pārliecinieties vai uguņošanas batereja novietota pareizi un drošā attālumā.
7.Degaukla ir zaļa. Atlociet auklu tā, lai nevajadzētu noliekties virs uguņošanas baterejas to aizdedzinot.
8.Pēc degauklas aizdedzināšanas atkāpieties drošā attālumā.

 

​Esiet atbildīgi un savlaicīgi parūpējaties arī par saviem mājdzīvniekiem.

Svētku uguņošanas laikā ievediet tos telpās!

Pārdot un lietot atļauts tikai personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.
Nekādā gadījumā nenoliecieties virs aizdedzinātas uguņošanas baterijas.
Nestāviet blakus aizdedzinātai baterijai.
Neturiet aizdedzinātu uguņošanas bateriju rokās.
Nekādā gadījumā nelietojiet uguņošanas bateriju ja esat alkohola vai citu psihotropo vielu reibumā.
Ja uguņošanas baterija nav nostrādājusi, netuvojieties tai 20 minūtes. Nemēģiniet to izjaukt. Tādu uguņošanas bateriju atdodiet atpakaļ veikalā.